از شیرگرفتن کودک

برای از شیر گرفتن هیچوقت
با او مجادله نکنید
اگر از هر راهی استفاده کردید
اما باز هم کودک شما
تمایل شدید به خوردن شیر داشت
فعلا به او شیر بدهید
تا راهکار مناسب دیگری پیدا کنید.
اصرارورزیدن به اینکار در زمانی که نباید،
به او صدمه‌ های روحی میزند

بازدید کل : 971 - بازدید امروز : 1