بدغذایی کودکتان می‌تواند تقصیر شما باشد!

بدغذایی کودکتان می‌تواند تقصیر شما باشد!

نی نی سایت: بدغذایی کودکان، والدین را مایوس می کند، اما نتیجه یک تحقیق تازه نشان می دهد والدین باعث آن هستند. روانشناسان دانشگاه سانتا باربارا دریافتند کودکان با نگاه کردن به غذا خوردن والدین الگوبرداری می کنند و بر اساس تقلید از آنها، به غذاهای مختلف واکنش نشان می دهند. این مطالعه نشان می دهد که برای نمونه، برای لذت بردن کودک از کلم بروکلی، والدین باید از همان بدو امر، به تهیه، طبخ و مصرف آن مبادرت کنند.

 

دکتر زو لیبرمن نویسنده اصلی این تحقیق غذا خوردن را یک فعالیت اجتماعی دانست و افزود: رفتار غذایی شما نه تنها با غذایی که می خورید، بلکه با فردی نیز که هم غذا می شوید، ارتباط دارد؛ افرادی که شما با آنها غذا می خورید، می توانند در انتخاب غذای شما تاثیر بگذارند. وقتی کودکان به غذا خوردن کسی توجه می کنند در حقیقت از واکنش فرد نسبت به غذا خوردن الگو برداری می کنند و آن رفتار را به کار می گیرند. این مطالعه نشان می دهد که کودکان حتی می توانند بین رفتارهای غذایی افرادی که به زبان های مختلف صحبت می کنند، تمایز قائل شوند.

 

برای مثال، زمانی که کودکان اکراه یک انگلیسی زبان را برای خوردن کلم مشاهده می کنند، انتظار دارند سایر افراد انگلیسی زبان هم همین رفتار را داشته باشند، اما چنین رفتاری را از یک اسپانیایی زبان توقع ندارند.
یافته های این مطالعه نشان می دهد که باید اهمیت تعامل اجتماعی در تغذیه کودکان را به جای صرفا تاکید بر ارزش غذایی مواد برجسته کرد.

بازدید کل : 1,375 - بازدید امروز : 1