خودتان انجام دهید

کودک چیزی را که میبیند میاموزد نه چیزی را که میشنود والدین بهترین و مهمترین الگو هستند بنابراین اگر دوست دارید خصلتی را در کودکتان پرورش دهید کافیست خودتان آن را انجام دهید

بازدید کل : 630 - بازدید امروز : 1