دعوای والدین

گاهی بچه ها فکر میکنند در دعوای والدین مقصر هستند احساس گناه و تقصیر  در بچه ها  ایجاد میشود. مهم است که  بچه ها بدانند در رفتارهای اولیاشان هیچ وقت مقصر نیستند

بازدید کل : 600 - بازدید امروز : 1