راهکاری برای کودک لجباز

راهکاری برای کودک لجباز

وقتی کودک رفتار نامناسبی دارد

در چنین وضعیتی باید از تکنیک نادیده گرفتن،
استفاده کرد.
یعنی وقتی یک کودک تلاش می‌کند فراتر از قوانین و مقرراتی که برایش وضع شده، امتیازی بگیرد ما باید از تکنیک نادیده گرفتن استفاده کنیم.
یعنی در کنار او هستیم ولی نه به او نگاه می‌کنیم

نه با او حرف می‌زنیم، فقط خودمان را مشغول می‌کنیم بدون این‌که با او ارتباط برقرار کنیم.
این طوری کودک متوجه می‌شود بدون ارتباط با پدر و مادر، هیچ لذتی برایش وجود نخواهد داشت.

اگر این کار را ادامه دهیم رفتار ناپسندش را ترک می‌کند.

بازدید کل : 1,468 - بازدید امروز : 1