واکنش پدر خلاق و غیر خلاق

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

اتفاق/ بچه غر میزند و نمیخواهد از مغازه بیرون برود.

پدر خلاق
به کودک میگوید که راه خروج را بلد نیست و از بچه میخواهد خروجی را نشانش بدهد. بچه یورتمه کنان بطرف در میرود و خوشحال است. احساس میکند کار مهمی انجام میدهد.

پدر غیرخلاق
او را به زور و کشان کشان بیرون میبرند. بچه گریه میکند.  بچه غر میزند و نمیخواهد از مغازه بیرون برود.  قربان صدقهاش میروند و وعده شکلات و بستنی میدهند. بچه رشوه را قبول میکند. همچنان غر میزند و از مغازه خارج میشود. و مشغول چانه زدن بر سر تعداد بستنی است.

▪️ والدین خود نیاز به یک تربیت اساسی دارند

بازدید کل : 48 - بازدید امروز : 1

کاربر گرامی ، لطفا با درج نظرات و تجربیات خود در خصوص عملکرد و امکانات این مجموعه سایر کاربران را در انتخابی درست یاری فرمایید.

×