واکنش پدر خلاق و غیر خلاق

عکس العمل پدارن در تقابل با کودکانشان

 

اتفاق/ بچه غر میزند و نمیخواهد از مغازه بیرون برود.

پدر خلاق
به کودک میگوید که راه خروج را بلد نیست و از بچه میخواهد خروجی را نشانش بدهد. بچه یورتمه کنان بطرف در میرود و خوشحال است. احساس میکند کار مهمی انجام میدهد.

پدر غیرخلاق
او را به زور و کشان کشان بیرون میبرند. بچه گریه میکند.  بچه غر میزند و نمیخواهد از مغازه بیرون برود.  قربان صدقهاش میروند و وعده شکلات و بستنی میدهند. بچه رشوه را قبول میکند. همچنان غر میزند و از مغازه خارج میشود. و مشغول چانه زدن بر سر تعداد بستنی است.

▪️ والدین خود نیاز به یک تربیت اساسی دارند

واکنش پدر خلاق و غیر خلاق

واکنش پدر خلاق و غیر خلاق

سلامت نیوز: یک روانشناس بالینی گفت:« والدین باید به تقویت پیوند عاطفی با فرزندان خود بپردازند و از سیستم تربیتی دیکتاتورانه ،سختگیرانه،امرونهی کننده ،کنترل و محدود کننده شدید، دیدگاه های کمال گرایانه و عجولانه نسبت به فرزند خود پرهیز کنند و یک محیط سرشار از احساس امنیت را برای آنها فراهم نمایند.»

دکتر نعیمه بزمی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز در پاسخ به این سوال که ویژگی های کودکان خلاق چیست گفت:« استعدادهای خلاقانه جنبه ژنتیکی، محیطی و تربیتی دارد.کودکان خلاق کودکان سازش یافته ای هستند که نسبت به کودکان سازش نایافته ارتباط کلامی،غیرکلامی و مهارتهای خلاقانه بیشتری را ابراز می کنند.»

 

بازدید کل : 991 - بازدید امروز : 1