چگونه تمرکز و دقت را در کودکان افزایش دهیم

۱ به کودکان خود بگویید چشمهایش را ببندد ، و مثلثی را تصور کند و با چشمان بسته مثلث را روی کاغذ بکشد و سپس برای بار دوم این کار را تکرار کند نتیجه دو کار را به او نشان دهید و این کار را میتوانید به صورت مسابقه با کودکان خود انجام دهید 

از کودک خود بخواهید کتاب خواندن را در محیط های مختلف تجربه کند ، مثلا در رستوران یا جای شلوغ و یا قصه ای را تعریف کنید و بخواهید بازگو کند .

۳_ از کودک بخواهید صدای طبیعت را گوش کند و برای شما بیان کند .

از کودک بخواهید ده شماره نفس بکشد و در حین نفس کشیدن فقط به صدای نفسش گوش کند و بعد بخواهید با همان ده شماره نفسش را بیرون بدهد 

۵ جسمی وسط اتاق قرار دهید و هرکس مدت طولانی تر به آن نگاه کند برنده است

بازدید کل : 1,462 - بازدید امروز : 1