کودک پرخاشگر

به او بگویید: حتما از اینکه به تو اجازه نداده ام این کار را بکنی خیلی ناراحت هستی!> با این جمله شما به او نشان داده اید که احساس او را می فهمید و به او حق می دهید که احساس عصبانیت کند و این طبیعی است. آنچه شما بدین وسیله به او می آموزید، این است که به روشی غیر از کتک زدن، عصبانیت خود را ابراز کند.

بازدید کل : 1,322 - بازدید امروز : 1